Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων δημιουργού και εκδότη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εμπορική χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.

 

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.