Γενική Συνέλευση Μελών Σ.Ε.Α.Δ.Α.

Loading Map….

Date/Time
Date(s) – 22/05/2019
6:00 pm – 8:30 pm

Location
ΕΒΕΑ, 6ος όροφος

Categories


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Με  απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και σύμφωνα με  το άρθρο 11 του Καταστατικού συγκαλείται

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 των  μελών  του  Συνδέσμου  στην αίθουσα του 6ου ορόφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 7, την 8η Μαϊου 2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ.

Θ Ε Μ Α Τ Α:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως
  2. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2018
  3. Απολογισμός χρήσεως 2018 και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Υποβολή Προϋπολογισμού 2019 και έγκρισή του
  5. Ψηφοφορία για την έγκριση του Απολογισμού και της Λογοδοσίας
  6. Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα συγκληθεί:

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 χωρίς άλλη πρόσκληση, την 15η Μαϊου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ.  στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα  συγκληθεί:

 2η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 χωρίς άλλη πρόσκληση, την 22α Μαϊου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

Αθήνα 2 Μαϊου 2019

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
                       Ιωάννης Παπαγεωργάκης                        Άλκης Ηλιάδης