Συμψηφισμοί φόρων – εισφορών

imagesIV7DICH4Ο συμψηφισμός ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές εφαρμόζεται για οφειλές που υπάγονται στη νέα ρύθμιση μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των υπολειπόμενων δόσεων. Στην περίπτωση εφαρμογής των διαδικασιών συμψηφισμού εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.

 

Συνεπώς, εάν κάποιος περιμένει επιστροφή φόρου από ΦΠΑ ή φόρο εισοδήματος, ποσό που αντιστοιχεί μέχρι το 1/7 της οφειλής στα ασφαλιστικά ταμεία (συμπεριλαμβανομένου και του τόκου που υπολογίζεται με επιτόκιο 4,56%), δεν θα του επιστρέφεται, αλλά θα συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης των οφειλών στα Ταμεία. Έτσι, η ημερομηνία της πλήρους εξόφλησης θα έρχεται πιο κοντά.