Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

tax10Με την υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1072/7-3-2014 του Γενικού Γραμματέα Χ. Θεοχάρη καθορίζονται οι συναλλαγές που δεν καταχωρούνται στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων 2014. Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται:

 

  • Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
  • Συνδρομές σε επαγγελματικές Οργανώσεις και επαγγελματικά Επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης), συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών.
  • Έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια), εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ)

 

Οι Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και από 1-1-2015 θα υποβάλλονται ανά μήνα.

 

Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2014 θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο ως κατωτέρω:

 

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών (ΕΣΟΔΑ):

 

1ο τρίμηνο        Ιανουάριος-Μάρτιος               μέχρι 2/6/2014

2ο τρίμηνο       Απρίλιος-Ιούνιος                     μέχρι 31/7/2014

3ο τρίμηνο       Ιούλιος-Σεπτέμβριος               μέχρι 31/10/2014

4ο τρίμηνο       Οκτώβριος-Δεκέμβριος          μέχρι 02/02/2015

 

Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών (ΕΞΟΔΑ):

 

1ο  τρίμηνο      Ιανουάριος-Μάρτιος               μέχρι 31/5/2014

2ο  τρίμηνο      Απρίλιος-Ιούνιος                     μέχρι 31/7/2014

3ο  τρίμηνο      Ιούλιος-Σεπτέμβριος               μέχρι 31/10/2014

4ο  τρίμηνο      Οκτώβριος-Δεκέμβριος          μέχρι 31/01/2015

 

Σημειώνουμε ότι στην ΠΟΛ. 1022/7-1-2014 καθορίζεται το περιεχόμενο των Καταστάσεων και ο τρόπος αναγραφής των στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών αναγράφονται όλα τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία ανεξαρτήτως ποσού και ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης τους ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών).

 

Leave a Reply