Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, αρμοδιότητας ΕΦΕΤ στο ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, (Επίπεδο 1). Τα Προγράμματα Επιπέδου 1 αφορούν εκπαίδευση απλών χειριστών και έχουν ως στόχο την κατάρτιση του υπάρχοντος και νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, 4ος όροφος, τηλ.: 2103382356 και 2103626236, Fax: 2103626644, e-mail : [email protected]