Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας στο ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας. Ειδικότερα, τα σεμινάρια αυτά είναι διάρκειας 10 ωρών για εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του Ε.Β.Ε.Α., τηλ.: 2103382234 και 2103626236, Fax: 2103626644, e-mail: [email protected].