Πότε δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εκπρόθεσμες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος

tas3Σε διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ. 1255/11.12.2014), υπογραμμίζεται ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση που φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο, με την παράλειψη του οποίου δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν τροποποιούνται στοιχεία του Ε2, από τα οποία δεν προκύπτει επιπλέον φόρος, δεν αποκρύπτεται φορολογητέα ύλη και γενικά αν οι διορθώσεις αυτές αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.