Πρόσκληση μελών σε Γενική Συνέλευση (Τετάρτη 12/5/2021, 17:00)

Με  απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και σύμφωνα με  το άρθρο 11 του Καταστατικού συγκαλείται

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των  μελών  του  Συνδέσμου  στην αίθουσα του 6ου ορόφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 7, την 12η Μαϊου 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ.

Θ Ε Μ Α Τ Α:

  1. Εκλογή 2μελούς Εφορευτικής Επιτροπής
  2. Εκλογή 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με 5 αναπληρωματικούς
  3. Εκλογή 2μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής με 2 αναπληρωματικούς
  4. Εκλογή Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής-Εξαγωγής & Διανομέων

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα συγκληθεί: 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ χωρίς άλλη πρόσκληση, την 19η  Μαϊου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ. στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας και κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα  συγκληθεί: 2η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ χωρίς άλλη πρόσκληση, την 26η Μαϊου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ. στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

 

Η ψηφοφορία θα συνεχισθεί και την επομένη ημέρα 27 Μαϊου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9 π.μ. μέχρι 5 μ.μ.

 

Αθήνα 05 Μαϊου 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ιωάννης Παπαγεωργάκης Άλκης Ηλιάδης