Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση 2017 – Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Με  απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και σύμφωνα με  το άρθρο 11 του Καταστατικού συγκαλείται

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των  μελών  του  Συνδέσμου  στην αίθουσα του 6ου ορόφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 7, την 22α Μαρτίου 2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ.

Θ Ε Μ Α Τ Α:

 

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως
  2. Εκλογή 2μελούς Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Λογοδοσία πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2016
  4. Απολογισμός χρήσεως 2016 και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Υποβολή Προϋπολογισμού 2017 και έγκρισή του
  6. Ψηφοφορία για την έγκριση του Απολογισμού και της Λογοδοσίας
  7. Εκλογή 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με 5 αναπληρωματικούς
  8. Εκλογή 2μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής με 2 αναπληρωματικούς
  9. Εκλογή Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής-Εξαγωγής & Διανομέων

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα συγκληθεί:                1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ χωρίς άλλη πρόσκληση, την 29η  Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ. στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα  συγκληθεί:         2η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ χωρίς άλλη πρόσκληση, την 5η Απριλίου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ. στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

 Η ψηφοφορία θα συνεχισθεί και την επομένη ημέρα 6 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9 π.μ. μέχρι 7 μ.μ.

Αθήνα 15 Μαρτίου 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ιωάννης Παπαγεωργάκης Άλκης Ηλιάδης

 

Σημείωση: * Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όλα τα εν ενεργεία μέλη του Συνδέσμου.

* Υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 22 Μαρτίου 2017.

* Οι εκπρόσωποι Εταιριών θα ψηφίσουν με επιστολή της εταιρείας που εκπροσωπούν.