Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

tas2 • Έως 30/4/2014 πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε. και Ε.Ε. • Έως 30/5/2014 πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των Α.E. και ΕΠΕ • Έως 30/6/2014 πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. • Έως 30/5/2014 πρέπει να υποβληθεί και η δήλωση Ε9 για μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης κατά το έτος 2013.   Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων από ελευθέρια επαγγέλματα λήγει στις 30 Απριλίου. Όλες οι δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr

Leave a Reply