Παράταση Υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 2013 και 2014

tax11Συγκεκριμένα με την ΠΟΛ. 1175/14.7.2014  καταληκτική ημερομηνία υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ημερολογιακού έτους 2013 είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014. Όσον αφορά στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις του 2014, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1176/14.7.2014, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δύο πρώτων τριμήνων του 2014 είναι  το τέλος Σεπτεμβρίου Επίσης με την εν λόγω εγκύκλιο μεταβάλλεται η συχνότητα υποβολής από μήνα σε τρίμηνο για τους εκδότες υπόχρεους (για τις πωλήσεις).

Leave a Reply