Παράταση προθεσμίας μέχρι 30-01-2015 για εκπρόθεσμη Δήλωση διακοπής Επιχειρηματικής δραστηριότητας.

tas6Τελευταία ευκαιρία μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2015 δίνει η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους βάσει πραγματικού χρόνου. Όπως επισημαίνει η κ. Σαββαΐδου η νέα ημερομηνία που δόθηκε θα είναι και η καταληκτική και μετά ως ημερομηνία διακοπής θα λαμβάνεται για τα μεν φυσικά πρόσωπα η ημερομηνία οριστικής παύσης της δραστηριότητάς τους, για τα δε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες η ημερομηνία της λήξης των εργασιών της εκκαθάρισης ή της ανακοίνωσης διαγραφής από το ΓΕΜΗ.