Παράταση για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

tas4Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη (ΦΕΚ 1299/Β/22.5.2014) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων για το ημερολογιακό έτος 2013 και για το Α’ τρίμηνο του 2014.

 

Συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ. 1148/16.5.2014 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων πελατών – προμηθευτών για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους.

 

Με την ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων πελατών – προμηθευτών του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014.