Παράταση έως τις 12 Φεβρουαρίου για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

tax3Σύμφωνα με απόφαση της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, παρατείνεται έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015 η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών – προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, ενώ παράλληλα διευκρινίστηκε ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένου ότι, συμπίπτει με αυτή της υποβολής των καταστάσεων του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 και επομένως δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω.