ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Α.Ε.Α.

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, της “Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής-Εξαγωγής & Διανομέων (ΟΣΑΕΑ)”.

Μετά τη λήξη των αρχαιρεσιών τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Καραμαλάκος Δημήτριος,

Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχαηλίδης Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Τρύφων

Γ’ Αντιπρόεδρος: Γεωργάκος Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας: Άλκης Ηλιάδης

Ταμίας: Χρήστος Τσούτσουβας

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μαθιός Νικόλαος

Αναπληρωτής Ταμίας: Ιωάννης Παπαγεωργάκης

Σύμβουλος Δημοσίων σχέσεων: Κορκίδης Ευάγγελος.