Νέο Έντυπο ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2015

fpaΑλλάζει το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2015, όπως προβλέπεται από την απόφαση ΠΟΛ. 1198/25-08-2014 της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου. Το νέο έντυπο θα είναι πιο εύχρηστο και λειτουργικό και ουσιαστικά θα υπηρετεί τον σκοπό της μείωσης του διοικητικού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη φορολογική διοίκηση.