Με e-mail η ενημέρωση για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Business-Mentors-Business-Mentoring-Mentoring-Business-Coaching-Business-Mentors1 (Custom)Με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα ενημερωθούν οι φορολογούμενοι για το ποσό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων που θα πρέπει να πληρώσουν φέτος. Η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 θα γίνει στο τέλος Ιουνίου.

Leave a Reply