Με τον παλιό φορολογικό Κώδικα οι ποινές για επιχειρήσεις που προσέφυγαν στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών το 2013

tas6Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1132/2014, προβλέπει πως για φορολογουμένους οι οποίοι κατέφυγαν στην καταργηθείσα Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΕΔΕΦΔ), αμφισβητώντας πράξεις καταλογισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που ξεπερνούσε τις 50.000 ευρώ, και τα ποσά φόρων βεβαιώθηκαν με αποφάσεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν ως 31.12.2013,  δε θα επιβάλλονται οι αυστηρότερες διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, αλλά οι διατάξεις που ίσχυαν πριν την ενεργοποίησή του.