Μειώνονται από την 1η Ιουλίου οι Ασφαλιστικές εισφορές

images (19)Εγκύκλιο που αφορά στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και των αλλαγών που προβλέπονται να ισχύσουν από 1ης Ιουλίου, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4254/2014, απέστειλε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς Ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται η κατάργηση από 1-7-2014:

  • Της εργοδοτικής εισφοράς 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) της παρ. 1α του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178 Α’)
  • Της εργοδοτικής εισφοράς 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) της παρ. 1β του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178 Α’)

Επίσης προβλέπεται η μείωση από 1-7-2014 της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) από 0,81% σε 0,46%. Ακόμα, προβλέπεται η μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύσει, από 0,80% σε 0,25%.

Leave a Reply