Μήνυμα συμπαράστασης του Συνδέσμου Αθηνών & της Ομοσπονδίας Αντιπροσώπων στους Γάλλους συναδέλφους μας για τη θηριωδία των τρομοκρατών στο Παρίσι

Αγαπητέ μας Olivier, φίλε Γάλλε, και Πρόεδρε της IUCAB
Αγαπητοί μας συνάδελφοι στην IUCAB,

Εκ μέρους:
Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ανεξάρτητων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής-Εξαγωγής & Διανομέων (FICAB)
Του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων & Διανομέων Αθηνών (AACAB)
Της Ελληνικής ανθρώπινης κοινωνίας,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπάθειά μας προς τα θύματα, και τις οικογένειές τους, για το εγκλήματος που διαπράχθηκε εναντίον του γαλλικού έθνους – της ανθρώπινης κοινωνίας και του πνεύματος, και εναντίον όλου του κόσμου και της ανθρωπότητας.
Η ελληνική κοινότητα οδηγούμενη από το αθάνατο πνεύμα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας – Δημοκρατίας και Ελεύθερου Πνεύματος, στέκεται στο πλευρό των Γάλλων ενθαρρύνοντάς τους να είναι ισχυροί και να αγωνιστούν με όλα τα πολιτισμένα μέσα εναντίον κάθε είδους απάνθρωπης βαρβαρότητας.
Σας διαβεβαιώνω ότι εδώ στην Ελλάδα, μοιραζόμαστε πλήρως μαζί σας αυτή την αγωνία καθημερινά, εχουμε και εμείς υποστεί ένα αφόρητο παρόμοιο δράμα στην προσπάθεια να σώσουμε πραγματικούς πρόσφυγες που πνίγονται κατά χιλιάδες στο Αιγαίο τους τελευταίους 5 μήνες.
Υπάρχει μόνο μια ευχή: να σταματήσουμε το αίτιο που προκάλεσε αυτή την αδικία με τη χρήση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Δύναμης μας και να πολεμήσουν τον φανατισμό με ειρηνικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε όλοι έτοιμοι να αντιδράσουμε και να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και την ελευθερία μας ενάντια στην τυφλή τρομοκρατία.

Θυμηθείτε αγαπητοί Γάλλοι: Δεν είστε μόνοι, είμαστε όλοι μαζί σε μια ψυχή, ένα πνεύμα και μια γροθιά, αν αυτό είναι χρειασθεί.

 

Your Excellency
Ambassador of France,
Mr. Christophe Chantepy,

On behalf of the:
Greek Federation of Independent Commercial Agents & Brokers (FICAB)
Athens Association of Commercial Agents & Brokers (AACAB
The Greek Human Society,

We wish to express our sincere condolences and sympathy to the victims and their families for the crime committed against the French Nation – Human Society and spirit, against the world wide humanity.
The Greek community driven by the immortal sprit of the Ancient Greek Philosophy – Democracy and Free Spirit, is staying by the side of the French People encouraging them to be strong and fight by all civilized means against any kind of inhuman barbarism.
We assure you that here in Greece we fully share with you this agony daily , suffering an unbearable similar drama on the effort to save real refuges that drawn by thousands in the Aegean sea the last 5 months.
There is only one wish: Is to stop the event that caused this injustice using our European Political Strength and calm down the fanaticism with peaceful means. In any case we are all ready to react and protect our democracy and freedom against blind terrorism.

Remember dear French People: You are not alone, we are all together in one soul, one spirit and one fist if this is needed.