Μέλη του Σ.Ε.Α.Δ.Α. Σύμβουλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ

Τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Δ.Αθηνών ανεδείχθησαν Συμβουλοι στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Αθηνών στις αρχαιρεσίες της 4 Δεκ. 2017

  • Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Σ.Α.Ε.Α.: Δημήτριος Καραμαλάκος – Μελος Δ.Σ. ΕΒΕΑ (αναπληρωματικό εκ του νόμου)
  • Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Ε.Α.Δ.Α.: Ιωάννης Παπαγεωργάκης – Μελος Δ.Σ. ΕΒΕΑ εκ του νόμου
  • Αν. Γεν. Γραμ. Δ.Σ. Σ.Ε.Α.Δ.Α.: Μιχαήλ Κανδαράκης – Μελος Δ.Σ. ΕΒΕΑ – Εμπορικό Τμήμα
  • Αν. Ταμίας Δ.Σ. Σ.Ε.Α.Δ.Α.: Κάρολος Κωστόπουλος – Μελος Δ.Σ. ΕΒΕΑ, Εμπορικό Τμήμα
  • Μελος Δ.Σ. Σ.Ε.Α.Δ.Α.: Ανδρέας Λεούσης – Μελος Δ.Σ. ΕΒΕΑ, Εμπορικό Τμήμα
  • Μελος Δ.Σ. Δ.Σ. Σ.Ε.Α.Δ.Α.: Μάρκος Πανέττας – Μελος Δ.Σ. ΕΒΕΑ  Μεταποιητικό Τμήμα
  • Πρωην Συμβ. Δ.Σ. Σ.Ε.Α.Δ.Α.:Γεώργιος Λεούσης – Επίτημο Μελος Δ.Σ. ΕΒΕΑ