Καταγραφή των σημαντικότερων φορολογικών διατάξεων του Νομοσχεδίου

tax56Φορολόγηση επιχειρήσεων: Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα επιτελεστεί κυρίως από την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης των κερδοφόρων επιχειρήσεων, καθώς ο συντελεστής εταιρικού φόρου θα ανέλθει στο 29%  από 26% που ισχύει σήμερα, μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (όλα τα νομικά πρόσωπα/ κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις όπως οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και όποιες ΟΕ-ΕΕ δεν έχουν απλογραφικά βιβλία). Από τις υπό εξέταση διατάξεις του Νομοσχεδίου εξαιρούνται οι προσωπικές (ΟΕ και ΕΕ με απλογραφικά βιβλία) και οι ατομικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου  προβλέπει την αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% για τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ και ΕΠΕ) από 80% που ισχύει σήμερα. Αντιθέτως για τις Ομόρρυθμες – Ετερόρρυθμες και αστικές εταιρίες  η προκαταβολή φόρου διαμορφώνεται για το 2015 στο 75% από το 55% που ισχύει σήμερα, με την επιβάρυνση των ατομικών επιχειρήσεων να διατηρείται στα ίδια επίπεδα του 55%.

Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης: Αύξηση των συντελεστών της  έκτακτης εισφοράς με αναδρομική μάλιστα ισχύ από 1/1/2015 για όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες κ.ά.) με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ προβλέπεται στη συμφωνία με τους Θεσμούς. Ταυτόχρονα προωθείται η ενσωμάτωσή της στο φόρο εισοδήματος από το 2016, ενώ οι μισθωτοί θα βιώσουν άμεσα τις επικείμενες αλλαγές  μέσω της αυτόματης πτωτικής αναπροσαρμογής  των μηνιαίων αποδοχών τους,  λόγω των αυξημένων παρακρατήσεων.  Πιο αναλυτικά θα ισχύσουν τα  εξής:

  • από 30.001- 50.000 ευρώ ο συντελεστής επανέρχεται στο 2,0% από το 1,4% που ισχύει σήμερα
  • από 50.001- 100.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 4,0% από 2,1% που ίσχυε μέχρι πρότινος
  • από 100.001- 500.000 ο συντελεστής πάει στο 6,0% από 2,8% που ισχύει σήμερα
  • για 500.001 ευρώ και πάνω επιβάλλεται συντελεστής 8,0% από 2,8% που ίσχυε μέχρι πρότινος