Κατάργηση συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις προμήθειες

Με την υπ΄ αριθ. 1076242/524/0015/30-6-94 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις προμήθειες που εισπράττουν οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι  από αλλοδαπούς  Οίκους.

Υποχρεούνται όμως οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις αγορές που πραγματοποιούν όταν η αξία ενός εκάστου των τιμολογίων υπερβαίνει τα 300 €.

 78090fb2c16d434ecdb16b8b7e5e2ded_XLΜε την υπ΄ αριθ. 1076242/524/0015/30-6-94 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις προμήθειες που εισπράττουν οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι  από αλλοδαπούς  Οίκους.

Υποχρεούνται όμως οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις αγορές που πραγματοποιούν όταν η αξία ενός εκάστου των τιμολογίων υπερβαίνει τα 300 €.

Leave a Reply