Ηλεκτρονικό Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων για οφειλές φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ.

Ηλεκτρονικό βιβλίο εσόδων – εξόδων στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι οφειλές των φορολογούμενων και οι απαιτήσεις τους από το δημόσιο θα τηρεί η κάθε Δ.Ο.Υ., προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων καtax55ς Αικατερίνης Σαββαΐδου.

 

Έτσι, θα υπάρχει πλήρης εικόνα για το ύψος των οφειλών, το είδος και τις ημερομηνίες βεβαίωσης και εξόφλησης τους, για όλους τους φορολογούμενους.

 

Κατά ανάλογο τρόπο θα καταχωρούνται και οι επιστροφές φόρου που δικαιούνται.