Ηλεκτρονική  υποβολή οικονομικών καταστάσεων και τακτικών Γενικών Συνελεύσεων από τις Α.Ε.

tas5Ηλεκτρονικά μπορούν να υποβάλλουν οι Ανώνυμες Εταιρείες τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, έκθεση ελεγκτών κλπ), καθώς επίσης και τις αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων (έγκριση οικονομικών καταστάσεων, εκλογή ΔΣ κλπ), για την αποφυγή ταλαιπωρίας και για τη συντομότερη διεκπεραίωσή τους από την Υπηρεσία του ΓΕΜΗ.

 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://services.businessportal.gr   Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω πράξεων, θα πρέπει να αποστείλουν στο πρωτόκολλο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα την βεβαίωση πληρωμής και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που ανέβασαν ηλεκτρονικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες εταιρείες έχουν ΑΡ. ΓΕΜΗ (προσωρινός) που λήγει σε 99000, να επικοινωνήσουν με το τμήμα απογραφών στο 210 3382115.