Ζητoύμε απόδοση δικαιοσύνης ενάντια στην αδράνεια του ΟΑΕΕ

Δελτίο Τύπου 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής-Εξαγωγής & Διανομέων (ΟΣΑΕΑ) με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ζητά απόδοση δικαιοσύνης ενάντια στην αδράνεια του ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

«Οι ακόλουθες αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων εναντιώνονται στη γραφειοκρατική λογική του ΟΑΕΕ και τη στενή ερμηνεία των διατάξεων του ασφαλιστικού πλαισίου που εφαρμόζει υποχρεώνοντας τον σε απόδοση συντάξεως και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

  1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13803/2013 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών το δικαστήριο έκρινε ότι ο Κανονισμός του ΟΑΕΕ (άρθρο 23 ΠΔ 258/2005) δεν αφορά όλες τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές αλλά μόνο εκείνες που απαιτούνται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του συντάξιμου χρόνου. Οι λοιπές εισφορές εξακολουθούν να οφείλονται αλλά δεν επηρεάζουν την απόδοση της σύνταξης. Γι’ αυτό δικαίωσε τον ασφαλισμένο, καθώς αυτός είχε εξοφλήσει ολοσχερώς τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστημα που προσμετρήθηκε από το ΙΚΑ για την χορήγηση σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
  2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1246/2014 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών το Δικαστήριο, σταθμίζοντας την οικονομική κατάσταση του αιτούντος και τη σοβαρότητα των παθήσεών του καθώς και το δημόσιο συμφέρον, έκρινε ότι ο ΟΑΕΕ υποχρεούται στην προσωρινή θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας του αιτούντος για την κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης του προκειμένου να λάβει, στο πλαίσιο του δημοσίου συστήματος υγείας, τις παροχές σε είδος που είναι αναγκαίες για την θεραπεία του.

Κατόπιν τούτων για την αποφυγή απρόσφορων δικαστικών αγώνων απαιτείται άμεση αλλαγή πλεύσης στη λειτουργία των ασφαλιστικών οργανισμών και απαλλαγή τους από τους ανήμπορους Διοικητές οι οποίοι ωθούν τόσο τα Ασφαλιστικά Ταμεία όσο και τους Ασφαλισμένους σε χρεοκοπία.

Επαναλαμβάνουμε μια ακόμα φορά το αίτημά μας:

  • 100 Δόσεις για εκκρεμείς παλαιές οφειλές και συμβολική εισφορά 100 Ευρώ ανά μήνα για τις τρεχούμενες για να σωθεί ο ΟΑΕΕ και οι ασφαλισμένοι.
  • Άμεση παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους οφειλέτες ασφαλισμένους» .

Leave a Reply