Επιστολή στην Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ. Λούκα Κατσέλη-Προμήθειες Ε.Α.

Προς την
κα Λούκα Κατσέλη
Πρόεδρο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Αμερικής 21Α
Αθήνα

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015
Κυρία Πρόεδρε,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που βιώνει ο κλάδος των Εμπορικών Αντιπροσώπων λόγω της επιβολής περιορισμών διαχείρισης κεφαλαίων (capital controls) που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Η Εμπορική Αντιπροσωπεία αποτελεί μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δεν χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα την ηλεκτρονική τραπεζική για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, με αποτέλεσμα στην παρούσα κατάσταση να αντιμετωπίζει τρομερό πρόβλημα όχι μόνο ρευστότητας αλλά και επιβίωσης, καθώς τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από την είσπραξη προμηθειών που προκύπτουν από εισαγωγές (και σπάνια εξαγωγές) προϊόντων που γίνονται στη χώρα, μέσω του τραπεζικού συστήματος κατά αποκλειστικότητα.

Τα εμβάσματα των προμηθειών προέρχονται από εμβάσματα από βιομηχανικούς οίκους του εξωτερικού τα οποία κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των αντιπροσώπων, ή παραμένουν στην τράπεζα από παρακράτηση της προμήθειας αντιπροσώπου στην Ελλάδα από εγκεκριμένα ποσά πληρωμής εισαγωγέων σε προμηθευτές εξωτερικού, που ουδόλως επηρεάζουν τα αποθέματα των τραπεζών.

Με το ισχύον καθεστώς τα εμβάσματα προμηθειών των Ελλήνων εισαγωγέων προς τους εμπορικούς αντιπροσώπους που κατατίθενται σε άλλη τράπεζα από αυτή που τηρούν λογαριασμό πολλές φορές δεν μπορούν να εισπραχθούν, διότι:

Α) Δεν αναφέρεται το ΙΒΑΝ του λογαριασμού του Εμπορικού Αντιπροσώπου ώστε να μεταφερθεί το ποσό της προμήθειας σε άλλη Τράπεζα και
Β) Δεν επιτρέπεται το «άνοιγμα» νέου λογαριασμού στην τράπεζα που έχει αποσταλεί το έμβασμα της προμήθειας.
Συνεπώς θα πρέπει οι τράπεζες να δέχονται την μεταφορά των προμηθειών σε λογαριασμό του αντιπροσώπου εντός Ελλάδος στο ΙΒΑΝ που θα υποδείξει ο ίδιος.

Ως αποτέλεσμα, προμήθειες χιλιάδων Ευρώ ανά επιχείρηση Εμπορικής Αντιπροσωπείας μένουν ανείσπρακτα και στερούνται οι επιχειρήσεις την αναγκαία για την οικονομική συγκυρία ρευστότητα.

Καθώς η Εμπορική Αντιπροσωπεία είναι μια επιχείρηση η οποία συμβάλει πραγματικά στην εισροή κεφαλαίων στη χώρα ζητούμε την επίλυση του προβλήματος των ανείσπρακτων προμηθειών ή την ένταξη του κλάδου των Εμπορικών Αντιπροσώπων στην εξαίρεση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
[Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της 24.7.2015 «Ποσά που πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρηματικού ποσού. Η ανάληψη μπορεί να γίνεται εντός του ημερήσιου ή/και του εβδομαδιαίου ορίου, με εξαίρεση τις ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο Ν.Δ. 2687/1953, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως.» που συνεχίζει ως ακολούθως «Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών δύναται να επιτρέπεται η ανάληψη και να ορίζεται όριο ποσού ανάληψης μετρητών ανά ημέρα – μεγαλύτερο του γενικά ισχύοντος – και για άλλους κλάδους επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης. …»]

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
Με Εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Παπαγεωργάκης                              Άλκης Ηλιάδης