Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ (ΟΣΑΕΑ)

Καρύτση 3, 105 61, Αθήνα
Τηλ: 210-3311871, e-mail: [email protected]

Αριθ. Πρωτ.:  3468

Προς τον

κ. Αντώνη Παπαδεράκη

Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017

κ. Γενικέ Γραμματέα,

 

Μετά λύπης μας διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» δεν συμπεριλαμβάνονται στα άνευ ψήφου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Επιμελητηρίου τόσο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων όσο και εκπρόσωπος του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου. Παρά το ότι τα μέλη τους είναι αυτοδίκαια μέλη των Επιμελητηρίων και αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των μελών των Επιμελητηρίων.

Γεγονός που συνέβαινε και συμβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του εν ισχύι Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του Θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ».

Γι αυτό το λόγο διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγείται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» που αναφέρει «Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους…».

Με αυτόν τον τρόπο σκέψης που διακατέχει το σχέδιο νόμου δεν απορρίπτονται μόνο οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Συνδέσμων Εμπορικών Αντιπροσώπων και των Εμπορικών Συλλόγων αλλά και τα μέλη τους, οι έμποροι και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες.

Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως προστεθούν, στο άρθρο 8 παρ. 9 του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου χωρίς δικαίωμα ψήφου) πεδία υπ’ αριθ. δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου και υπ’ αριθ. ε) ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων.

Με εκτίμηση και εν αναμονή της απαντήσεώς σας.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Καραμαλάκος

  Ο Γενικός Γραμματέας

 

Άλκης Ηλιάδης