Εγκρίθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

ENFIA2Εγκρίθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών από την αρμόδια Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος, με τον οποίον, θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς τόσο για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες. Στον Κώδικα, που δε δόθηκε στη δημοσιότητα και αναμένεται η δημοσιοποίησή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αξιοποιούνται οι έννοιες του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» για δανειολήπτες που είναι φυσικά πρόσωπα, όπως αυτές καθορίστηκαν με την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου του παραπάνω νόμου.