Είκοσι δύο λύσεις για ρύθμιση «κόκκινων» δανείων από την Τράπεζα της Ελλάδος

tax8Είκοσι δύο κωδικοποιημένες ενδεικτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (1582/16.6.2014) από την Τράπεζα της Ελλάδος, στις οποίες οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι το τέλος του έτους, οπότε και θα ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Στις 22 πρακτικές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπό προϋποθέσεις η μερική διαγραφή χρεών, η παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη κ.λπ.

Leave a Reply