Γενική Συνέλευση 2008

Λογοδοσία Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών κατά το έτος 2007 αναγνωσθείσα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Ιωάννη Παπαγεωργάκη στη Γενική Συνέλευση της 7ης Απριλίου 2008

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σημαντικότατα γεγονότα σημειώθηκαν το προηγούμενο έτος, τα οποία επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη διεθνή οικονομία και κατά συνέπεια και τη χώρα μας, αλλά εξίσου σημαντικός ήταν και ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Σύνδεσμός μας και η συμβολή του στην ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων συνδεδεμένων με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας μας, αλλά και πλήθος άλλων, τα οποία έχουν σχέση με πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι καλούμεθα πλέον να αναπτύξουμε τη δραστηριότητά μας σε ένα τελείως διαφορετικό και ευρέος φάσματος οικονομικό πλαίσιο.

Πράγματι, η ραγδαία ανάπτυξη νέων αγορών σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο επικοινωνίας οδηγούν τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο διεθνές πεδίο η παγκοσμιοποίηση, η οποία δεν έχει μόνο οικονομική αλλά και πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση, και οι ανακατατάξεις οι οποίες συντελούνται στις αναδυόμενες αγορές με προεξέχουσες την Κίνα και την Ινδία επιβάλλουν την αλλαγή δράσεως και των Εμπορικών Αντιπροσώπων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επομένως και στην χώρα μας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι οικονομίες της Κίνας και της Ινδίας αναπτύσσονται με ιλιγγιώδη ρυθμό. Ιδιαίτερα η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη πλημμυρίζοντας με φθηνά προϊόντα όλες τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως και τη χώρα μας, ενώ παράλληλα προσελκύει και επενδύσεις από όλον τον πλανήτη.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σχετική έκθεση Διεθνούς Οργανισμού σημειώνει ότι το οικονομικό κέντρο του κόσμου μεταφέρεται στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλες μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες. Συγκεκριμένα η Κίνα, η οποία είναι πιθανόν να αποτελέσει τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά ως το 2020, αναμένεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ γύρω στο 2025 και να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, ενώ η Ινδία αναμένεται να αναπτυχθεί έως και 90% του μεγέθους των ΗΠΑ ως το 2050.

Στον Ευρωπαϊκό χώρο προεξέχουσα θέση παρουσίασε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με σημαντικότερη για την χώρα μας την ένταξη της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας με τις οποίες αναμένεται περαιτέρω αύξηση των εμπορικών μας συναλλαγών αλλά και η ένταξη στην Ευρωζώνη της Κύπρου και της Μάλτας. Εξ άλλου η έγκριση της νέας συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί του μη εγκριθέντος συντάγματος, αποτελεί στοιχείο ενδυνάμωσής της.

Τα Βαλκάνια καθίστανται πλέον μια περιφερειακή δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του πετρελαιαγωγού Μπουργκάζ – Αλεξανδρούπολη και του αγωγού φυσικού αερίου προς την Ιταλία καθιστούν τη χώρα μας σημαντικό παράγοντα της περιοχής και την καλούν να αναλάβει πρωταρχικό και δυναμικό ρόλο στον Βαλκανικό χώρο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στις βαλκανικές χώρες ή έχουν δημιουργήσει υποκαταστήματα στις χώρες αυτές.

Εξ ίσου όμως σημαντικές υπήρξαν οι εξελίξεις κατά το παρελθόν έτος σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Με την ευκαιρία αυτή επιθυμώ να υπογραμμίσω ορισμένα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Πράγματι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, φιλικό και ενισχυτικό στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Προσπαθεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες και ξένους επενδυτές και να δώσει αναπτυξιακή πορεία στον τόπο. Προσπαθεί, ακόμη, να επιλύσει ένα σωρό προβλήματα, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν και λειτουργούν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

Παρά τις δυσκολίες η ελληνική οικονομία έχει καταφέρει να πετύχει υπερδιπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με το αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης, που παρουσιάζει αναλογικά, μικρότερη βελτίωση στους τομείς της ανταγωνιστικότητας καθώς και της καταπολέμησης της φτώχειας, της περιφερειακής και εισοδηματικής ανισότητας.

Όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη προωθούν τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στην περίοδο όπου η εθνική τους οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και όχι σε φάση ύφεσης. Από την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας ο μεγάλος ωφελημένος θα είναι ο Ελληνικός λαός και κυρίως οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.

Απέναντι στην πρόκληση των καιρών η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει σε σειρά διαρθρωτικών μέτρων, που θα δώσουν ώθηση στην οικονομία και θα ενισχύσουν την αγορά, μέσω της οικονομικής βελτίωσης των χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων.

Τέτοια μέτρα πρέπει να είναι, εν συντομία:

α) Περιορισμός του Δημόσιου τομέα και ορθολογικοποίηση του κόστους λειτουργίας του κράτους, ώστε να μειωθούν δραστικά, το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος της χώρας. Αυτό σημαίνει καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και όχι νέες προσλήψεις.

β) Ενθάρρυνση, με συγκεκριμένα μέτρα και συνδυασμένες πολιτικές, της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνιστικού πνεύματος, σ’ όλες τις πτυχές της κοινωνίας μας. Με τον τρόπο αυτόν θα ενισχυθεί η διαδικασία ανάδειξης και προώθησης των νέων επιχειρηματικών δυνάμεων, θα εδραιωθεί ο ρόλος του κέρδους ως βασικού μοχλού οικονομικής δραστηριοποίησης και θα συνειδητοποιηθεί ευρύτερα η σημασία της εξωστρέφειας, ενώ θα περιορισθεί αισθητά και η έκταση της παραοικονομίας, η οποία νοθεύει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις ανισότητες και οδηγεί στην υπερφορολόγηση.

γ) Ταχύτερες, βαθύτερες και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις, με στόχο την εξάλειψη των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών μας, τον εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, μέσα από την πλήρη απελευθέρωση της δυναμικής των ιδιωτικών επιχειρήσεων-ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων-την προσέλκυση νέων επιχειρηματικών κεφαλαίων, την αύξηση της απορροφητικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των κοινοτικών πόρων.

Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι, που αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και σας διαβεβαιώνω πως ο κλάδος μας λειτουργεί, περισσότερο με ευρύτερα κοινωνικά και λιγότερο με συντεχνιακά κριτήρια.

Σε όλους αυτούς τους τομείς αξιόλογη και δυναμική υπήρξε η συμβολή του Συνδέσμου μας μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων και παρεμβάσεων:
1. Οργάνωση Ημερίδας

Με εξαιρετική επιτυχία και με την παρουσία πλήθους Εμπορικών Αντιπροσώπων και Νομικών πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών η Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμός μας με κεντρικό θέμα ‘’Σύγχρονες εξελίξεις στη λειτουργία της Σύμβασης της Εμπορικής Αντιπροσωπείας’’.

Η Ημερίδα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος της Διοίκησης του Συνδέσμου μας για την ενημέρωση των μελών του επί των σημειουμένων εξελίξεων στην άσκηση του επαγγέλματος του Εμπορικού Αντιπροσώπου τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς.

Στην Ημερίδα παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου, ο Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κων/νος Παμπούκης, ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Ελευθέριος Κούρταλης καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Δημήτριος Καραμαλάκος. Επίσης παρέστησαν εκπρόσωποι των συναδελφικών Συνδέσμων, Επιμελητηρίων και Εμπορικών Οργανώσεων.

Οι εισηγητές των θεμάτων της Ημερίδας ήσαν οι κατωτέρω έγκριτοι πανεπιστημιακοί και νομικοί ειδικευμένοι στα θέματα του Κλάδου μας, οι οποίοι ανέπτυξαν τα εξής θέματα:

– Σουφλερός Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος.” Η σύνδεση Εμπορικής Αντιπροσωπείας και Διανομής”.

– Κουτσούκης Δημήτριος, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος: “Έγγραφος τύπος στη σχέση Αντιπροσωπείας και μοντέλα αποζημίωσης πελατείας στο εξωτερικό.”

– Βαρελά Μάνθα, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος: “Η ρήτρα μη ανταγωνισμού στη σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας.”

– Τσουρουφλής Ανδρέας, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος: “Η φορολογική αντιμετώπιση της άσκησης Εμπορικής Αντιπροσωπείας στα Βαλκάνια. Θέματα διπλής φορολόγησης.”

– Ρούσσης Δημήτριος, υποψ. Δ.Ν., LL.M., Δικηγόρος: “Πρακτικά ζητήματα από την υπερδεκαετή εφαρμογή του θεσμού της αποζημίωσης πελατείας στη χώρα μας..”

Ο παριστάμενος τότε Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου συνεχάρη τη Διοίκηση του Συνδέσμου για τη διοργάνωση της Ημερίδας και υπογράμμισε τη συμβολή των Εμπορικών Αντιπροσώπων στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Ελευθέριος Κούρταλης αναφέρθηκε στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι :

Από τη συνεχώς διευρυνόμενη παγκόσμια αγορά
Από την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας και των συστημάτων επικοινωνίας
Από τις νέες αγορές αλλά και τις νέες προκλήσεις και απειλές
Από τα προβλήματα των αγοραπωλησιών μέσω διαδικτύου
Από την έλλειψη ρευστού και του συστήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών.
Από τη μάστιγα του παρεμπορίου και της παραοικονομίας , οι πρακτικές των οποίων ενισχύθηκαν με την είσοδο των οικονομικών μεταναστών.

Επίσης ο κ. Κούρταλης ανέφερε ότι το ΕΒΕΑ ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα οικονομικής πολιτικής με τις προτάσεις του έχει πετύχει να συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα μας. Την προσπάθεια αυτή συνεχίζει και σήμερα διεκδικώντας την περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες στην περίοδο 2008-2010.

Κλείνοντας ο κ. Κούρταλης συνεχάρη τον Συνδέσμό μας για τη διοργάνωση της σημαντικής αυτής ενημερωτικής εκδήλωσης και ευχήθηκε η προσπάθεια αυτή να συνεχισθεί με έντονους ρυθμούς για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Εξ άλλου ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Δημ. Καραμαλάκος στο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Ομοσπονδία με υπόδειξη του Συνδέσμου της Αθήνας έχει κάνει παρέμβαση στη Διεθνή Οργάνωση Εμπορικών Αντιπροσώπων IUCAB να εισηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να υπάρξουν σαφέστερες εξηγήσεις αλλά και αποζημιώσεις ουσίας για τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους μπροστά στην παγκοσμιοποιημένη κατάσταση όπου οι εξαγορές των μεγάλων συγκροτημάτων είναι τόσο συχνές αυτή την εποχή, με αποτέλεσμα οι Αντιπρόσωποι να μένουν χωρίς ή με ασήμαντες αποζημιώσεις, οι δε διαδικασίες νομικού χαρακτήρα είναι πολυέξοδες.

Μετά το τέλος των ομιλιών ακολούθησαν ερωτήσεις των παρισταμένων επί πρακτικών ζητημάτων προς τους εισηγητές, οι οποίοι και έδωσαν τις σχετικές απαντήσεις.

Η Ημερίδα, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, έκλεισε με την παράθεση δεξίωσης εκ μέρους του προς τιμήν των παρευρισκομένων.

Ευχόμεθα η νέα Διοίκηση του Συνδέσμου μας που θα προκύψει από την εκλογική διαδικασία σήμερα καί αύριο να συνεχίσει να πραγματοποιεί τέτοιες Ημερίδες για ενδιαφέροντα θέματα. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμώντας τη συμβολή των διοργανουμένων Ημερίδων στην συνεχή και ενδελεχή ενημέρωση των μελών σε όλες τις πτυχές της ασκήσεως του επαγγέλματός τους και λαμβάνοντας υπόψη το ζωηρό ενδιαφέρον που επέδειξαν τα μέλη θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο προς το συμφέρον του Κλάδου μας.
2. Παρέμβαση για το Ασφαλιστικό

Το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα που απασχόλησε το τελευταίο διάστημα όλους μας.

Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που η Κυβέρνηση έχει αναλάβει να υλοποιήσει ήταν και η ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία παρουσιάζουν τα σοβαρότερα προβλήματα ως προς τη βιωσιμότητα των συστημάτων ασφάλισης και παροχής συντάξεων.

Το συνταξιοδοτικό αλλά και τα θέματα που συνδέονται με την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη αποτελούσαν πάντοτε θέματα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τον εμπορικό γενικά κόσμο της χώρας και επομένως και για τον Σύνδεσμό μας. Τα θέματα αυτά αναζωπυρώθηκαν κατά το παρελθόν έτος μετά την πρόθεση της Κυβερνήσεως για την εν γένει ρύθμιση του ασφαλιστικού εν όψει των διαφαινομένων κινδύνων, λόγω κυρίως του παρουσιαζομένου δημογραφικού προβλήματος αλλά και του συνεχώς αυξανομένου προσδόκιμου ορίου ηλικίας.

Ο Σύνδεσμός μας αμέσως μόλις προέκυψε το θέμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης υπογράμμισε με διαβήματά του στον Τύπο αλλά και στο αρμόδιο Υπουργείο πως η αντιμετώπιση του Ασφαλιστικού ζητήματος θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ταμείων και η λύση του ασφαλιστικού να έχει κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Σε ότι αφορά τον ασφαλιστικό μας φορέα υπογραμμίσαμε ότι μετά την ενοποίηση των τριών Ταμείων θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση των παροχών, την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, τη διασφάλιση του αιρετού της Διοικήσεως του Ταμείου από τους ασφαλισμένους και την ενίσχυση του νέου φορέα σε ποσοστό τουλάχιστον 1 % του ΑΕΠ, ώστε να μπορέσει ο νέος Ασφαλιστικός Οργανισμός να ανταπεξέλθει στο βάρος των υποχρεώσεών του, δεδομένου ότι οι θεσμοθετημένοι πόροι έχουν παραμείνει στα παλαιά επίπεδα. Επίσης επεσημάναμε πως θα πρέπει να αναζητηθούν τα μέτρα εκείνα που θα εγγυώνται τη βιωσιμότητα αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας και των παροχών του ΟΑΕΕ. Επίσης ζητήσαμε τη στελέχωση του ΟΑΕΕ με ελεγκτικούς μηχανισμούς τέτοιους ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον τυχόν φαινόμενα κατασπατάλησης των χρημάτων των ασφαλισμένων.

Επίσης μεταξύ άλλων ζητήσαμε:

1.Διατήρηση της διμερούς χρηματοδότησης του Ο.Α.Ε.Ε. (κατά 2/3 των ασφαλισμένων και 1/3 του κράτους).
2.Διασφάλιση των Οικονομικών του Ο.Α.Ε.Ε. με έμφαση την καταβολή των οφειλών του Δημοσίου υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε.
3.Να μη θιγούν τα κατώτερα όρια στις προϋποθέσεις σύνταξης.
4.Συνταξιοδότηση 35ετίας χωρίς όριο ηλικίας ή 65ο έτος με συντάξιμο χρόνο 15 ετών.
5.Στις γυναίκες-επιχειρηματίες να ισχύσει το ίδιο καθεστώς που ισχύει στους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς τα θέματα συνταξιοδότησης μητρότητας, επιδόματα, πρόωρη σύνταξη λόγω ανηλίκων τέκνων και μείωση χρόνου συνταξιοδότησης λόγω τέκνων με δικαίωμα εξαγοράς ανά τέκνο (όπως συμβαίνει για τους άντρες στο στρατό).
6.Να πραγματοποιηθεί η αναγνώριση του παρωχημένου χρόνου πραγματικής ή αποδεδειγμένης Εμπορικής απασχόλησης ανεξαρτήτου χρόνου ενάρξεως εγγραφής στο Τ.Α.Ε. – Ο.Α.Ε.Ε.
7.Αναμόρφωση του Κλάδου Υγείας με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και επανακοστολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών και εξετάσεων στις οποίες υποβάλλονται οι ασφαλισμένοι.

Στο σημείο αυτό θέλω να σας γνωρίσω ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει 820.000 ασφαλισμένους και 250.000 συνταξιούχους. Κάθε μήνα καταβάλλει για συντάξεις 200 εκ. ευρώ περίπου. Η σημερινή σχέση συνταξιούχων – ασφαλισμένων είναι 1 προς 3,2.

Η κρατική επιχορήγηση που έλαβε ο Οργανισμός το 2007 ανέρχεται σε 950 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 0,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει σήμερα 820 000 ασφαλισμένους και 250.000 συνταξιούχους, το δε 60% των συντάξεων είναι μικρότερο των 500 € και μόλις το 7% πάνω από 1.000 €.

Σημειωτέον ότι με τον νέο νόμο που ισχύει για το ασφαλιστικό μετά την ψήφισή του στη Βουλή προβλέπονται 13 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ήτοι: 5 φορείς Κύριας ασφάλισης, 6 Επικουρικής και 2 Πρόνοιας.

Η νέα διοικητική δομή θα εξασφαλίζει την αυτοτέλεια των υπό ενοποίηση φορέων, ενώ παράλληλα θα συνεχισθεί να υφίσταται η απαγόρευση χρήσης πόρων από κάποιον πλεονασματικό κλάδο σε κάποιον άλλον ελλειμματικό του ίδιου Ταμείου.

Ιδρύεται κεφάλαιο με την επωνυμία « Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών» πόροι του οποίου από 1-1-2009 θα είναι: ποσοστό 10% των κοινωνικών πόρων, 10% από τα συνολικά έσοδα των ετήσιων εσόδων από αποκρατικοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών και 4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από τον Φ.Π.Α.

Το ποσό θα παραμένει «κλειδωμένο» μέχρι το 2019 και θα επενδύεται από το 2019 και μετά για την χρηματοδότηση των ελλειματικών φορέων.

Από 1-6-2009 δημιουργείται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας. Θα χορηγείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ μέσω ΚΕΠ.

Για όσους έχουν συμπληρώσει 35ετία και το 60ο έτος της ηλικίας τους και εφ’όσον ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά πριν τις 31-12-92, ως κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση καθιερώνεται προσαύξηση 3,3 ποσοστιαίων μονάδων κατ’ έτος παραμονής μέχρι 3 έτη, ενώ για τους ασφαλισμένους από 1-1-93 το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 65 έτη και μέχρι τα 68.

Ως αντικίνητρο αποχώρησης από την ασφάλιση είναι η αύξηση του ποσοστού μείωσης της καταβαλλόμενης σύνταξης από 1/267 που ίσχυε σήμερα, σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του ορίου ηλικίας.

Στον ασφαλιστικό μας Οργανισμό (Ο.Α.Ε.Ε.) συνιστάται κλάδος επικουρικής ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 12) με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Σκοπός του κλάδου αυτού είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα και στα μέλη των οικογενειών τους.

Στην ασφάλιση του κλάδου υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε.

Κατά την πρώτη εφαρμογή για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται η πραγματοποίηση πέντε τουλάχιστον ετών στην ασφάλιση του κλάδου από την έναρξη της λειτουργίας του. Μετά την συμπλήρωση της πενταετίας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται προοδευτικά σε δεκαπέντε με την προσθήκη ενός έτους για κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το έτος που ακολουθεί το έτος συμπλήρωσης της πενταετίας.

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι με το νέο νόμο διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς της ποινικής δίωξης των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ που δεν καταβάλλουν τις οφειλόμενες εισφορές.

Το μέτρο αυτό φρονούμε ότι είναι εξοντωτικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και η τυχόν εφαρμογή του θα τις οδηγήσει σε αναγκαστικό κλείσιμο. Ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να επιδιώκει την καταβολή των οφειλομένων με διαφορετικό πιο δίκαιο και σύγχρονο τρόπο.

Ο Ο.Α.Ε.Ε. με τον νέο νόμο διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, 8 εκπροσώπους των ασφαλισμένων ( από τον κλάδο των εμπόρων και μέσω της Ε.Σ.Ε.Ε. είναι δύο), έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και έναν ειδικό επιστήμονα.
3. Φορολογικά

Τιμολόγιο Εμπορικού Αντιπροσώπου

Σοβαρό θέμα δημιουργήθηκε με την έκδοση της υπ΄ αριθ. 1016853/103/ΠΟΛ.1024/0015/15-2-2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3522/2006 με ημερομηνία εφαρμογής 22-12-2006 και ορίζεται μεταξύ άλλων και το περιεχόμενο του τιμολογίου που εκδίδει ο Αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού και αναδιατυπώνονται οι διατάξεις αυτής προκειμένου να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία που αναγράφονται στο τιμολόγιο και κυρίως ο αντισυμβαλλόμενος, λόγω ασάφειας της προϊσχύουσας διάταξης, που είχε σαν αποτέλεσμα τη λανθασμένη έκδοση των τιμολογίων αυτών από τους Αντιπροσώπους και τον καταλογισμό παραβάσεων σε βάρος τους.

Συγκεκριμένα στην ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι: «Στις περιπτώσεις που ο Αντιπρόσωπος εισπράττει προμήθεια από οίκο του εξωτερικού, στο εκδιδόμενο τιμολόγιο, αναγράφει ως αντισυμβαλλόμενο – πελάτη τον οίκο του εξωτερικού και όχι τον εισαγωγέα ή την τράπεζα που διαμεσολαβεί για την καταβολή της προμήθειας ή πιστώνει τον λογαριασμό του , τα στοιχεία της οποίας αναγράφονται σε άλλο χώρο επί του τιμολογίου».

Ο Σύνδεσμός μας με έγγραφό του προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Ανδριανόπουλο επεσήμανε ότι το θέμα τούτο προέκυψε , όπως αναγνωρίζει και το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω ασάφειας της παραγράφου 12 του Ν.3052/02, στην οποία αναφέρεται ότι στο τιμολόγιο που εκδίδει στην προκειμένη περίπτωση ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος πρέπει να αναγράφει και τα στοιχεία του Οίκου του εξωτερικού, χωρίς όμως να καθορίζει σε ποιο σημείο του τιμολογίου πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία αυτά.

Επειδή το ανωτέρω θέμα δημιουργήθηκε όχι από δόλο και το σημαντικότερο δεν προκύπτει φοροδιαφυγή, ζητήσαμε την μη επιβολή κυρώσεων σε βάρος των Εμπορικών Αντιπροσώπων στις περιπτώσεις όπου από παραδρομή στα εκδοθέντα ήδη τιμολόγια δεν έχουν αναγραφεί ορθά τα στοιχεία του αντισυμβαλλομένου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σημαντική υπήρξε και η παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας, η οποία σε συνάντηση που είχε για το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικ. Ανδριανόπουλο, εζήτησε όπως με εγκύκλιο διευκρινισθεί ότι τα ήδη εκδοθέντα τιμολόγια μη θεωρούνται ανακριβή με αποτέλεσμα τον καταλογισμό παραβάσεων σε βάρος των Εμπορικών Αντιπροσώπων, δεδομένου ότι η ανωτέρω παράγραφος αναφέρει ως έναρξη ισχύος την 22-12-2006.

Όπως μας ενημέρωσε η Ομοσπονδία ο κ. Ανδριανόπουλος διαβεβαίωσε ότι καμία παράβαση νοείται πριν την ανωτέρω ημερομηνία, και δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τους ελεγχόμενους συναδέλφους για όλες τις παλαιές χρήσεις.

Σχετικά με τα ήδη θεωρημένα τιμολόγια διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους με την προϋπόθεση ότι κατά την έκδοσή τους τα στοιχεία του Οίκου του εξωτερικού (πελάτη) θα αναγράφονται ορθά και στον προσήκοντα χώρο.

Εφόσον όμως στα ήδη υπάρχοντα τιμολόγια προβλέπεται η αναγραφή των στοιχείων του Οίκου του εξωτερικού σε κάποιο άλλο χώρο του τιμολογίου, οι ενδείξεις αυτές θα παραμείνουν κενές. Έτσι για παράδειγμα για την ορθή έκδοση του ήδη θεωρημένου τιμολογίου, αρκεί στη θέση των ενδείξεων για τον πελάτη να αναγραφούν τα στοιχεία του ξένου οίκου, ενώ στη θέση που αναγράφεται «οίκος εξωτερικού» (μετά τα στοιχεία της τράπεζας) θα παραμένει κενή.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν απαγορεύεται η ευκρινής διαγράμμιση επί του τιμολογίου κάποιας λανθασμένης ένδειξης και η αναγραφή της ορθής. Εάν λοιπόν στο χώρο που πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του πελάτη είναι προεκτυπωμένη η ένδειξη «εισαγωγέας», αυτή μπορεί να διαγραμμιστεί ευκρινώς και να αναγραφεί μια από τις ενδείξεις «πελάτης» ή «οίκος εξωτερικού» ή «αντισυμβαλλόμενος».

Σημειωτέον ότι ο Σύνδεσμός μας ζήτησε από την εταιρία εκτυπώσεως των βιβλίων και Στοιχείων του Κώδικα να εκτυπώσει το νέο τύπο τιμολογίου Αντιπροσώπου και να τον διαθέσει στο εμπόριο, γεγονός το οποίο ήδη έγινε και τα νέου τύπου τιμολόγια κυκλοφορούν πλέον κανονικά.

Μη υπαγωγή σε Φ.Π.Α. της αποζημιώσεως

Ένα σημαντικό θέμα που απασχολούσε πολλούς συναδέλφους ήταν η υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της αποζημίωσης που λαμβάνει ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος σε περίπτωση καταγγελίας των Συμβατικών Σχέσεων με τον Οίκο του Εξωτερικού.

Διότι, όπως είναι γνωστό η προμήθεια που εισπράττει ο Έλληνας Αντιπρόσωπος από τον Οίκο του Εξωτερικού για τις υπηρεσίες που του παρέχει, δεν φορολογείται στην Ελλάδα αλλά στην χώρα του λήπτη των υπηρεσιών. Επομένως στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει (τιμολόγια) δεν υπολογίζει Φ.Π.Α.

Το θέμα περί του κατά πόσον υπάγεται σε Φ.Π.Α. η αποζημίωση που δικαιούται και λαμβάνει ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος κατά τη λήξη των συμβατικών σχέσεων με τον αντιπροσωπευόμενο οίκο του εξωτερικού ετέθη επανειλημμένα από τη Διοίκηση του Συνδέσμου μας στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα και εζήτησε όπως και στην περίπτωση αυτή η εν λόγω αποζημίωση να μην υπάγεται σε Φ.Π.Α.

Το Υπουργείο με πρόσφατο έγγραφό του στις 4 Μαρτίου μας απάντησε θετικά διευκρινίζοντας ότι: «Το ποσό που εισπράττει ο Έλληνας αντιπρόσωπος αποτελεί αμοιβή για ανάληψη από μέρους του υποχρέωσης για μη άσκηση εν όλω ή εν μέρει επαγγελματικής δραστηριότητας και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α.

Επομένως στις περιπτώσεις αυτές ο Έλληνας αντιπρόσωπος δεν υποχρεούται στην απόδοση Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, διότι ο τόπος φορολογίας των παραπάνω υπηρεσιών βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας και στο φορολογικό στοιχείο που θα εκδοθεί για την είσπραξη του εν λόγω ποσού δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α., αλλά αναγράφεται η ένδειξη «ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη – άρθρο 14 παρ.5 η Κώδικα Φ.Π. Α. – ν.2859/2000».

Σε κάθε περίπτωση η έρευνα των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία πρέπει να προσκομίζονται οι συγκεκριμένες συμβάσεις που συνάπτονται.

Επίσης ζητήσαμε να επανέλθει το καθεστώς της μη υποχρεωτικής υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από τους επιτηδευματίες στην περίπτωση κατά την οποία το υπόλοιπο του Φ.Π.Α. είναι μηδενικό ή πιστωτικό, όπως συμβαίνει συνήθως με τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους.

Τονίσαμε ότι τούτο θα συντελέσει στην προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα.
4. Παρέμβαση του Συνδέσμου μας στα προβλήματα του Εμπορικού κόσμου

Δυναμική υπήρξε η παρέμβαση του Συνδέσμου μας κατά το παρελθόν έτος σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο της χώρας.

Συγκεκριμένα για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Οργανισμούς Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ο Σύνδεσμός μας τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν πλήγμα για τις εξαγωγές αλλά και για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με τα απαραίτητα αγαθά. Η συνέχιση των κινητοποιήσεων αυτών, οι οποίες σημειωτέον άρχισαν τον Ιανουάριο και θα συνεχισθούν μέχρι τέλους Απριλίου, θα επιδεινώσει την κατάσταση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, εν όψει μάλιστα και των εορτών του Πάσχα, και θα οδηγήσει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται άμεσα, σε αναστολή της δραστηριότητός τους .

Η ηγεσία των εργαζομένων, στα λιμάνια θα πρέπει να υπολογίσει τις αρνητικές συνέπειες που θα έχουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο οι κινητοποιήσεις αυτές και να επιδιώξουν άμεσα λύσεις που θα στηρίζονται στο διάλογο και τη συναίνεση, από τη στιγμή μάλιστα που, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, δεν θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Ζητήσαμε και από τις δυο πλευρές να επιδείξουν σύνεση και ψυχραιμία και να επιδιώξουν λύσεις που θα συντελέσουν στην ενίσχυση της δραστηριότητας των εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, προς όφελος της οικονομίας γενικότερα.

Σημαντική υπήρξε επίσης η επισήμανση του Συνδέσμου μας στις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η αλματώδης αύξηση της τιμής του πετρελαίου στην εκτίναξη του πληθωρισμού σε επίπεδα άνω του 4%.
Το πρόβλημα, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι εσωτερικό αλλά διεθνές και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο ίδιο πλαίσιο με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως είναι υπαρκτό στην καθημερινή πρακτική και στην δραστηριότητα του Κλάδου των Εμπορικών Αντιπροσώπων, που διακινούν προϊόντα από και προς το εξωτερικό και αντιμετωπίζουν, ήδη, αυξημένο κόστος.
Οι επιπτώσεις θα μεταφερθούν και στον τελικό καταναλωτή όχι μόνο από την αύξηση τη τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και από τις αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, των ναύλων στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες κ.α. Οι αυξήσεις αυτές θα ενισχύσουν περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις και θα πλήξουν άμεσα και έμμεσα το εισόδημα του καταναλωτή και, κατά συνέπεια, την ίδια την αγορά. Το γεγονός αυτό θα έχει σημαντική επίδραση στον τζίρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Φυσικό είναι να υπάρξουν και νόμιμες ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Για να αποκλεισθούν όμως τα φαινόμενα της κερδοσκοπίας, που πιθανόν παρουσιαστούν, θα πρέπει η παρέμβαση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης να είναι άμεση και σημαντική.

Ένα άλλο θέμα που έχουμε επισημάνει επανηλειμμένα είναι η λήψη άμεσων μέτρων τόσο από την Πολιτεία, όσο και από τις Νομαρχιακές και Δημοτικές Αρχές για την πάταξη του παρεμπορίου από το οποίο πλήττεται το οργανωμένο εμπόριο και το οποίο δημιουργεί προβλήματα και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το παρεμπόριο ασκείται κυρίως από αλλοδαπούς, οι οποίοι πωλούν χωρίς παραστατικά στοιχεία και χωρίς κανένα έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων τους, τα περισσότερα από τα οποία είναι πλαστά (προϊόντα μαϊμού).

Επισημαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε τον πόλεμο στα προϊόντα «μαϊμού» καθώς πρότεινε την ποινικοποίηση της διακίνησής τους σε κοινοτικό επίπεδο και την εναρμόνιση των ποινών για τους παραβάτες. Η πρόταση που υιοθέτησε η Επιτροπή κρίθηκε αναγκαία διότι, τα πλαστά προϊόντα δεν βλάπτουν μόνο την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε πολλές περιπτώσεις και την υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Για το λόγο αυτό ζητήσαμε να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για την πάταξη του φαινομένου, μεταξύ των οποίων ο συνεχής έλεγχος του τρόπου κτήσης και διάθεσης, η ενίσχυση των Δημοτικών αστυνομιών, η επιβολή αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες κλπ.

Oυσιαστική επίσης υπήρξε η παρέμβαση του Συνδέσμου μας και στην πολιτική που ακολουθούν οι Τράπεζες έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των απλών πολιτών που συναλλάσσονται με αυτές.

Ιδιαίτερα τονίσαμε την έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών και τη «χαλαρή» ενεργοποίηση των αρχών που εποπτεύουν τον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή.

Υπογραμμίσαμε ότι τα χαμηλά εως μηδενικά επιτόκια χορηγήσεων που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες στους μικροκαταθέτες και την πραγματοποίηση εξαιρετικά υψηλής κερδοφορίας σε βάρος των δανειοληπτών καταθετών και ζητήσαμε την παρέμβαση της Πολιτείας, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, ώστε να περιορισθούν οι παράνομες συμπεριφορές των τραπεζών, που βλάπτουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των καταθετών και των εργαζομένων και θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τα συμφέροντα των μετόχων.

Θετική υπήρξε εξ άλλου η παρέμβαση του Συνδέσμου μας στο καταρτισθέν σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση και τροποίηση του νόμου «περι Ανωνύμων Εταιρειών» Τονίσαμε ότι με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται ο απογαλακτισμός των Α.Ε. από την κηδεμονία του Κράτους και η αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την εταιρική καθημερινότητα, ενώ παράλληλα εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες αναβαθμίζεται ο ρόλος των μετόχων και της μειοψηφίας.

Η πρόβλεψη για ίδρυση μονοπρόσωπης Α.Ε. θα απλοποιήσει πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις (διαδοχή κλπ) .

Γενικά οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις, πιστεύουμε ότι, θα αποβούν σε όφελος της λειτουργικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Χώρας μας.

Εξ άλλου οι Σύνδεσμός μας με ανακοινώσεις του αναφέρθηκε στα διαρθρωτικά μέτρα που πρέπει να λάβει η Πολιτεία και τα οποία θα δώσουν ώθηση στην οικονομία και θα ενισχύσουν την αγορά.

Σημειώσαμε ότι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αποβαίνει σε βάρος των εγχώριων επιχειρήσεων, οι οποίες παράγουν λιγότερα ανταγωνιστικά προϊόντα, και σε όφελος των πολυεθνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι σε θέση να ελέγχουν και να κρατούν σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές τους.

Επίσης τονίσαμε ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με αυστηρότερους ελέγχους ή διατάξεις. Αντιμετωπίζεται με προώθηση τολμηρών διαρθρωτικών αλλαγών. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει ακόμη περισσότερο τις κρατικές σπατάλες, τους φορολογικούς συντελεστές και να πάρει μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού και όχι να ανέχεται σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας να λειτουργούν κάτω από μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό έλεγχο μεγάλων κρατικών ή ακόμα και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στην περίοδο των καταστροφικών πυρκαγιών που έζησε η χώρα μας ο Σύνδεσμός μας εξέφρασε την πλήρη συμπαράσταση του Κλάδου των Εμπορικών Αντιπροσώπων στους πληγέντες επιχειρηματίες και επαγγελματίες των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας, αλλά και στα θύματα των καταστροφικών αυτών πυρκαϊών και ζήτησε από την πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές.
5. Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Μεγάλη υπήρξε η ανταπόκριση των μελών του Συνδέσμου μας στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τα οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμός μας με τη συνεργασία του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ για την κατάρτιση του προσωπικού των γραφείων των Εμπορικών Αντιπροσώπων.

Η σημασία των προγραμμάτων αυτών για την επιμόρφωση των υπαλλήλων μας είναι σημαντική, διότι με αυτά παρέχεται η δυνατότητα υπεύθυνης κατάρτισης αυτών σε όλους τους τομείς δραστηριότητος των γραφείων μας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η όλη αυτή προσπάθεια είναι ανέξοδη και για μας τους ιδίους, αλλά και για το εκπαιδευόμενο προσωπικό μας, το οποίο, σημειωτέον, αμείβεται με 5 € ανά ώρα εκπαίδευσης.

Η σημαντική αυτή προσφορά του Συνδέσμου μας έχει αναγνωρισθεί από όλα τα μέλη του και θα συνεχισθεί με τον ίδιο ρυθμό και στο μέλλον.
6. Έκδοση Δελτίου Πληροφοριών του Συνδέσμου

Σημαντική και από κάθε άποψη ενημερωτική εφ’ όλων των θεμάτων που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματός μας, είναι η έκδοση του Δελτίου Πληροφοριών του Συνδέσμου μας.

Στο Δελτίο μας αυτό καταχωρούνται ειδήσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, τα οποία ενημερώνουν τους συναδέλφους επί τρεχόντων φορολογικών, δασμολογικών και λοιπών θεμάτων, αλλά και επί της εν γένει δραστηριότητας του Συνδέσμου μας.
7. Διοργάνωση Ετήσιας Συνάντησης Εμπορικών Αντιπροσώπων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η Ετήσια Συνάντηση Εμπορικών Αντιπροσώπων, η οποία έχει καταστεί πλέον θεσμός.

Στις Συναντήσεις αυτές μας δίνεται η ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας και να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες για την ενίσχυση και την άνοδο του επαγγέλματός μας αλλά και να ξεφύγουμε έστω για λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε.

Τη φετινή μας Συνάντηση μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ κ.κ. Κ. Μίχαλος, και Ελ. Κούρταλης αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών κ. Κων/νος Κόντος, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ.Δημ. Αρμενάκης, Οι Πρόεδροι των Συνδέσμων Βορείου Ελλάδος και Πειραιώς κ.κ. Ρ. Χατζησάββας και Αν. Παντελάκης και πλήθος Εμπορικών Αντιπροσώπων μελών του Συνδέσμου μας.
8. Συνεργασία του Συνδέσμου μας με ΕΒΕΑ και τις συναφείς οργανώσεις

Συνεχίσθηκε και κατά το παρελθόν έτος η από κάθε άποψη εποικοδομητική συνεργασία του Συνδέσμου μας τόσο με τις λοιπές Οργανώσεις του Κλάδου μας, όσο και με τις άλλες συνδικαλιστικές εμπορικές Οργανώσεις για τον καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών προς προώθηση των θεμάτων που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο της χώρας.

Πράγματι συνεχής και από κάθε άποψη αρίστη και αποδοτική για την προώθηση και επίλυση των αμιγώς επαγγελματικών μας θεμάτων, υπήρξε η συνεργασία μας με τους λοιπούς Συνδέσμους Εμπορικών Αντιπροσώπων ολοκλήρου της χώρας, αλλά και με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων.

Εξ ίσου όμως αποδοτική υπήρξε και η συνεχής συνεργασία μας και με τις λοιπές Οργανώσεις του ευρύτερου εμπορικού κόσμου, όπως της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου μας κλπ.

Πάνω από όλα όμως επιθυμούμε να εξάρουμε την από κάθε άποψη αρίστη συνεργασία μας με το Ε.Β.Ε.Α., το οποίο συμπαρίσταται σε κάθε προσπάθεια του Συνδέσμου μας για την προώθηση των καθαρώς επαγγελματικών μας θεμάτων και εκδηλώσεων, χωρίς φυσικά να παραβλέψουμε και την πρόθυμη οικονομική του ενίσχυση.

Από το βήμα αυτό επιθυμώ να εκφράσω και πάλι προς τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας τις ευχαριστίες του Συνδέσμου μας για την εν γένει συμπαράστασή του και τη βοήθεια που μας παρέχει καθώς και για τη φιλοξενία του στις αίθουσές του για την πραγματοποίηση των εκάστοτε εκδηλώσεων του Συνδέσμου μας.

Τελειώνοντας θέλω να υπογραμμίσω τη συμπαράσταση του Συνδέσμου στα γενικά αλλά και στα ειδικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του, η οποία υπήρξε πάντοτε πρόθυμη και καρποφόρος και θα συνεχισθεί στον ίδιο πάντοτε βαθμό.

Τέλος επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Οικονομικό Τύπο και ιδιαίτερα τις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Εξπρές, Κέρδος και Ημερησία για την πάντα πρόθυμη προβολή από τις φιλόξενες στήλες του, των θεμάτων που απασχολούν τον Κλάδο μας.

Σας ευχαριστώ,

Ιωάννης Παπαγεωργάκης