Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου


«Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης»

Εν μέρει (;) Δικαίωση

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018

 

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων & Διανομέων Αθηνών (ΣΕΑΔΑ) δια του Προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Ιωάννη Παπαγεωργάκη, χαιρετίζει την έκδοση από τον ΕΦΚΑ της Εγκυκλίου υπ’ αριθ. 14/8-3-2018 με θέμα: «Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης».

Ο ΣΕΑΔΑ κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε υποβάλλει υπομνήματα στους Διοικητές του ΟΑΕΕ (τόσο στην κα Γ. Κωτίδου όσο και στον κ. Δ. Τσακίρη) στα οποία ζητούσε εκτός των παγίων αιτημάτων – διευθέτηση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους κλπ – την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους συνεπής ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν καλύψει επί 35 συνεχόμενα έτη τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και παράλληλα έχουν καλύψει και το όριο συνταξιοδότησης.

Βέβαια η μείωση της εισφοράς κατά 50% για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές α) γίνεται με καθυστέρηση δύο ετών (!) από τη δημοσίευση του Νόμου 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας κλπ», β) δεν ανταποκρίνεται πια στις σημερινές συνθήκες της αγοράς, καθώς η πλειοψηφία των εμπόρων – ελευθέρων επαγγελματιών έχει καταφύγει σε ρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους εισφορών, πράγμα που συνεπάγεται ότι το ευεργέτημα της συγκεκριμένης εγκυκλίου αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις, γ) θα ήταν πολύ απλούστερο αν ο ίδιος ο ΕΦΚΑ προχωρούσε στην εφαρμογή της μείωσης χωρίς να χρειάζεται αίτηση του ενδιαφερομένου και δ) είναι μάλλον απαράδεκτο να απαιτείται παραίτηση του ασφαλισμένου από τυχόν προσαύξηση της σύνταξής του ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης.

Ζητάμε, λοιπόν, την κατάργηση της διάταξης που απαιτεί παραίτηση από το δικαίωμα της προσαύξησης της σύνταξης και πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους συνεπής ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν καλύψει επί 40 συνεχόμενα έτη τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και έχουν παράλληλα καλύψει και το όριο συνταξιοδότησης