Γενική Συνέλευση Μελών Σ.Ε.Α.Δ.Α.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Με  απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και σύμφωνα με  το άρθρο 11 του Καταστατικού συγκαλείται

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 των  μελών  του  Συνδέσμου  στην αίθουσα του 6ου ορόφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 7, την 4η Απριλίου 2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ.

Θ Ε Μ Α Τ Α:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως
  2. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2017
  3. Απολογισμός χρήσεως 2017 και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Υποβολή Προϋπολογισμού 2018 και έγκρισή του
  5. Ψηφοφορία για την έγκριση του Απολογισμού και της Λογοδοσίας
  6. Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα συγκληθεί:

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 χωρίς άλλη πρόσκληση, την 11η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ.  στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα  συγκληθεί:

 2η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 χωρίς άλλη πρόσκληση, την 18η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

 

Αθήνα 28 Μαρτίου 2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ιωάννης Παπαγεωργάκης Άλκης Ηλιάδης

 

 

Σημείωση:  * Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν  τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.