Αρχαιρεσίες Γενικής Συνέλευσης (5.11.2014)

vote

Στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής – Εξαγωγής & Διανομέων που διεξήχθησαν κατά τη Γενική Συνέλευση της 5ης  Νοεμβρίου 2014, εξελέγησαν από το Σύνδεσμο μας, κατά σειρά εκλογής πέντε Σύμβουλοι, οι κ.κ. Ιωάννης Παπαγεωργάκης, Δημήτριος Καραμαλάκος, Άλκης Ηλιάδης, Μιχαήλ Κανδαράκης και Χρήστος Τσούτσουβας. Οι ανωτέρω έλαβαν τις ανωτέρω θέσεις στο νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

 

Πρόεδρος: Δημήτριος Καραμαλάκος

Α’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Παπαγεωργάκης

Γενικός Γραμματέας: Άλκης Ηλιάδης

Ταμίας: Χρήστος Τσούτσουβας

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μιχαήλ Κανδαράκης

 

Σημειώνουμε ότι στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας εξελέγησαν ως Αντιπρόσωποι στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου κατά σειρά εκλογής, οι κ.κ. Δημήτριος Καραμαλάκος, Ιωάννης Παπαγεωργάκης και Λεούσης Ανδρέας.