Αποποινικοποίηση οφειλών ασφαλισμένων προς τον ΟΑΕΕ

Untitled-2Με την υπ’ αριθ. 14/21.7.2015 εγκύκλιο ο ΟΑΕΕ γνωστοποίει τις διαδικασίες και ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον Οργανισμό και τις κατά τόπο Εισαγγελίες, σχετικά με τις υποθέσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος συναδέλφων μας για τις ασφαλιστικές οφειλές τους. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το νομικό πλαίσιο που αφορά στην ποινική δίωξη των οφειλετών του ΟΑΕΕ καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν.4321/2015.

Το άρθρο 37 του ν. 4331/2015 ορίζει ότι οι υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη θα τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα και επιπλέον, δεν θα εκτελούνται οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων που δεν έχουν εκτελεστεί και στις περιπτώσεις που ξεκίνησε η εκτέλεση τους αυτή θα διακοπεί. Στην εγκύκλιο αναλύονται οι διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές για την οριστική επίλυση των σχετικών υποθέσεων.