Απαλλαγή φορολόγησης αποθεματικών

tax10Απαλλάσσονται από την αυτοτελή φορολόγηση τα αφορολόγητα αποθεματικά που προέρχονται από την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί φόρος για τα συγκεκριμένα αφορολόγητα αποθεματικά, αυτός θα επιστραφεί στις επιχειρήσεις ως αχρεωστήτως καταβληθείς, όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.