Νομική

Κατάργηση της υπευθύνου δηλώσεως περί μεσολαβήσεως ή μη Αντιπροσώπου

Κατάργηση της υπευθύνου δηλώσεως περί μεσολαβήσεως ή μη Αντιπροσώπου

Με την υπ΄ αριθ. 454/12-5-95 Εγκύκλιο της Τραπέζης της Ελλάδος καταργήθηκε  η υποχρέωση καταθέσεως υπευθύνου δηλώσεως περί μεσολαβήσεως ή μη Αντιπροσώπου.