Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος

images (4)Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι αποτελούν ένα ξεχωριστό κλάδο του εμπορίου. Κυρίως αντιπροσωπεύουν Οίκους του εξωτερικού, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν ασχολούνται και με την αντιπροσώπευση  Ελληνικών Βιομηχανικών και Εξαγωγικών Οίκων. Στον τελευταίο αυτόν τομέα τους βοηθούν κατά πολύ οι διασυνδέσεις που έχουν με τον εμπορικό κόσμο διεθνώς.

Το επάγγελμα του Εμπορικού Αντιπροσώπου είναι γνωστό τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ο ρόλος του Εμπορικού Αντιπροσώπου στην οικονομία κάθε χώρας συνίσταται στην ανάπτυξη των αναγκαίων δραστηριοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης στις ανεπτυγμένες οικονομίες, γίνεται δε σημαντικότερος στη σημερινή παγκοσμιοποίηση των αγορών. Ο δυναμικός ρόλος του Εμπορικού  Αντιπροσώπου αναζωογονεί τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ παραγωγού και εισαγωγέων.

Για τον Εισαγωγέα ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος αποτελεί το τοπικό υποκατάστατο του Οίκου που αντιπροσωπεύει, επιλύοντας τα προβλήματα χρόνου και αποστάσεως. Η επαφή μεταξύ προμηθευτού και Εισαγωγέα δεν διακόπτεται ποτέ. Το γεγονός ότι ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνικό σύνδεσμο, αλλά και ανθρώπινο, αποτελεί  γεγονός υψίστης σημασίας στη σημερινή τεχνολογική εποχή.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας ακόμα και για τους μεγαλύτερους Οίκους. Είναι ο προσωπικός σύμβουλος του αντιπροσωπευόμενου Οίκου, αλλά ταυτοχρόνως και των Εισαγωγέων – πελατών του. Εκμεταλλεύεται όλες τις ευκαιρίες για κλείσιμο παραγγελιών χρησιμοποιώντας ορθολογιστικές μεθόδους και ακαταπόνητη εργασία. Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και νέα μέσα σε ευρεία κλίμακα, ώστε να επιτυγχάνει κατά αποδοτικότερο τρόπο το  έργο του.

Αλλά και για τον καταναλωτή η σημασία της λειτουργίας του Εμπορικού Αντιπροσώπου είναι υψίστης σημασίας. Η προμήθεια ευρύτερης κλίμακας προϊόντων επιτρέπει μια ευρύτερη επιλογή σε ποιότητα και σε ευνοϊκές τιμές προς κάλυψη των αναγκών τους.

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο Νόμος 2765/1941 είναι ο πρώτος ο οποίος καθόριζε την έννοια του Εμπορικού Αντιπροσώπου, τις προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματος (τα προσόντα των υποψηφίων Εμπορικών Αντιπροσώπων) και χορηγήσεως της σχετικής αδείας. Επίσης προέβλεπε τη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο εξέταζε τις περιπτώσεις μη συννόμου ασκήσεως του επαγγέλματος και παρεκτροπής από την επαγγελματική δεοντολογία. Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν. 3814/1958 και το Ν. 307/1976.

Παρεμφερείς Νόμοι ίσχυαν σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη. Το 1986 η τότε ΕΟΚ εξέδωσε την Κοινοτική Οδηγία 653/86, η οποία προέβλεπε την προσαρμογή των Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών περί Εμπορικών Αντιπροσώπων προς τις διατάξεις αυτής.

Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική Οδηγία έγινε με το Π.Δ. 219/1991 και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 249/93, 88/94, 312/95 και τον Νόμο 3557/2007.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το επάγγελμα του Εμπορικού Αντιπροσώπου αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο όλο κύκλωμα της επί συγχρόνων αναλήψεων και επιστημονικών δεδομένων οργανώσεως του εμπορίου.

Κατοχυρωμένος με ειδικούς Νόμους σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, οργανωμένος σε επαγγελματικές Οργανώσεις τοπικές και διεθνείς, διαθέτοντας εμπορική και εγκυκλοπαιδική μόρφωση, γλωσσομάθεια και αναπτύσσοντας εθνική και παγκόσμια δραστηριότητα, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος αποτελεί σήμερα τη συνισταμένη όλων των μορφών ανησυχίας και εμπορικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζουν το πνεύμα της εποχής μας.

Βαθύς μελετητής των οικονομικών συνθηκών και δυνατοτήτων καθώς και της βιομηχανικής δραστηριότητας κάθε χώρας ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος συμβάλλει πάντοτε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας του και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Τούτο το κατορθώνει με τη δραστηριότητά του, την διορατικότητά του και κυρίως με την διερεύνηση της παγκόσμιας αγοράς με την οποία ενημερώνεται για τα τελευταία επιτεύγματα της διεθνούς παραγωγής, τα οποία παρουσιάζει με τους ευνοϊκότερους όρους στη χώρα του.

Εξίσου όμως σημαντική είναι και η συμβολή του στην βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής δεδομένου ότι η έρευνά του δεν περιορίζεται στην εξεύρεση μόνο καταναλωτικών αγαθών, αλλά επεκτείνεται και σε ό,τι καλύτερο και τελειότερο έχει να παρουσιάσει η διεθνής παραγωγή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανικού εξοπλισμού καθώς και πρώτων υλών, τα οποία με τις ίδιες πάντοτε ευνοϊκές συνθήκες παρουσιάζει στην ελληνική αγορά.

Αλλά και στον εξαγωγικό τομέα η συμβολή του Εμπορικού Αντιπροσώπου είναι σημαντική. Η εξειδίκευσή του σε διάφορους τομείς, η διασύνδεσή του με ένα εκτεταμένο  δίκτυο συνεργατών σ’ ολόκληρο τον κόσμο, τον καθιστούν τον καλύτερο εγγυητή για την επιτυχή τοποθέτηση των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Λόγω της τακτικής επικοινωνίας του με το εξωτερικό, την επίσκεψη διαφόρων εκθέσεων αλλά και των οίκων που αντιπροσωπεύει έχει την δυνατότητα να σχηματίζει, μια σαφή εικόνα τόσο της παραγωγής, όσο και των αναγκών κάθε χώρας. Βασικό στοιχείο μεγάλης σημασίας είναι η πείρα της διεθνούς αγοράς, η οποία του επιτρέπει να διακινεί με μεγάλη ευχέρεια τα προϊόντα της ελληνικής παραγωγής στον διεθνή χώρο.

Τέλος εξίσου σημαντική είναι η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος στην προσέλκυση και τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος του ξένου κεφαλαίου στη χώρα μας.

Ο Κλάδος μας, μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη κάνει συντονισμένες προσπάθειες για την προσαρμογή των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας με εκείνες των Εμπορικών Αντιπροσώπων των λοιπών χωρών – μελών της Ε. Ε. και επιστρατεύει όλες του τις δυνάμεις ώστε η προσαρμογή αυτή να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα και με τα πιο καλά αποτελέσματα.

Αποτέλεσμα της συντονισμένης αυτής προσπάθειας είναι η δημιουργία της Directive περί Εμπορικών Αντιπροσώπων εισαγωγής και Εξαγωγής η οποία αναγνωρίζει και προστατεύει το επάγγελμα θέτοντας συγκεκριμένους κανόνες για τη λειτουργία και την προάσπιση των δικαιωμάτων του Κλάδου.

Στα πλαίσια των προσπαθειών του αυτών εντάσσονται η εξέταση και μεθόδευση επιλύσεως των θεμάτων που μας απασχολούν σε συσκέψεις, Πανελλήνια αλλά και Διεθνή Συνέδρια, ώστε να γίνεται καλύτερη προβολή και προώθηση των επαγγελματικών μας θεμάτων στις κρατικές υπηρεσίες αλλά και στα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.