Εκπαίδευση

computer1_534_355Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Σωματεία αφού ιδρύθηκε το 1932. Το έτος 2010 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνσή του, αποφάσισε να εντάξει στους κόλπους του και τους Διανομείς, οι οποίοι αποτελούν ένα κλάδο παραπλήσιο του κλάδου των Εμπορικών Αντιπροσώπων. Για το λόγο αυτό τροποποίησε το Καταστατικό του με την υπ’ αριθ. 956/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και πλέον ονομάζεται: «Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων & Διανομέων Αθηνών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, έχοντας μοναδικό σκοπό και στόχο την ανάδειξη και την δραστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους και Διανομείς, σε μια χρονική περίοδο μάλιστα που η οικονομική κρίση έχει συρρικνώσει την μικρομεσαία επιχείρησή μας και η φωνή διαμαρτυρίας πρέπει να είναι συλλογική για να είναι δυνατή, καλεί όλους τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους και ιδιαίτερα τους Διανομείς, που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, να πλαισιώσουν τον Σύνδεσμό μας και να εγγραφούν ως μέλη του.

Η εγγραφή στο Σύνδεσμο και η συμμετοχή όλων μας στα κοινά προβλήματα είναι επιβεβλημένη και αναγκαία αφού θα ενισχύσει επιπλέον τις ενέργειες και τις προσπάθειες του Συνδέσμου μας που αποσκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν όλους μας. Επιπλέον η εγγραφή σας θα σας επιτρέψει τη συμμετοχή σας, με σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά οφέλη για την επιχείρησή σας, στο πρόγραμμα με τον τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που πρόκειται να διοργανώσει ο Σύνδεσμός μας.

Η αύξηση των μελών του Συνδέσμου μας θα του δώσει μεγαλύτερη αυτονομία και θα καταστήσει την παρουσία του πιο ισχυρή και τη φωνή του πιο δυνατή.

Για το λόγο αυτό συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής και επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3232622 και 210-3251724, στο Fax: 210-3238378, στο διαδίκτυο http://www.aaca.gr, e-mail: aaca@otenet.gr

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Παπαγεωργάκης

Ο Γενικός Γραμματέας
Άλκης Ηλιάδης

ΕΝΤΥΠΑ

1. Αίτηση Εγγραφής

2. Δελτίο Μητρώου