Εγγραφή Μελών

download (1)download (1)Η εγγραφή και συμμετοχή των Εμπορικών Αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο είναι απαραίτητη και αναγκαία. Συντελεί στην αύξηση της δυνάμεως του για την αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων του Κλάδου. Σε εποχές οικονομικών κρίσεων μόνο η συνολική προσπάθεια μπορεί να ευοδωθεί και να προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά. Με την εγγραφή σας ως Μέλους του Συνδέσμου αποκτάτε: * Άμεση και Συνεχή ενημέρωση πάνω σε νομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά επαγγελματικά θέματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου (www.aaca.gr), του Δελτίου Πληροφοριών που εκδίδει ο Σύνδεσμος και των Συνεδρίων και επιμορφωτικών Ημερίδων που διοργανώνει. * Υπόδειγμα Συμβολαίου Αντιπροσωπεύσεως, (Ελληνικό και Αγγλικό κείμενο) που έχει συνταχθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και τη Διεθνή Οργάνωση Εμπορικών Αντιπροσώπων, απαραίτητο για τη διασφάλιση των συνεργασιών σας. * Υπόδειγμα Τιμολογίου Εμπορικού Αντιπροσώπου. * Την Ελληνική νομοθεσία περί Εμπορικών Αντιπροσώπων και την Κοινοτική Οδηγία (Ελληνικό και Αγγλικό κείμενο). * Ταυτότητα Εμπορικού Αντιπροσώπου, απαραίτητη στις διεθνείς συναντήσεις και εκθέσεις για τη χορήγηση εκπτώσεων. * Βεβαιώσεις για χρήση σε Υπηρεσίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Πως μπορείτε να γίνετε μέλος στον ΣΕΑΔΑ Για να γίνετε μέλος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων & Διανομέων Αθηνών (ΣΕΑΔΑ) πρέπει να έχετε Άδεια Εμπορικού Αντιπροσώπου Εισαγωγής Εξαγωγής η οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και εφόσον πληρείτε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Κατόπιν υποβάλλετε αίτηση προς τον ΣΕΑΔΑ με συνημμένη φωτοτυπία του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής Εξαγωγής του ΕΒΕΑ. Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας ΕΔΩ όπου θα λάβετε κάθε συμπληρωματική πληροφορία για την εγγραφή σας.