Δραστηριότητες

download (2)Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών (ΣΕΑΑ) πρωτοστάτησε στη θέσπιση του Ν. 2765/1941, που καθόρισε τις προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας Εμπορικού Αντιπροσώπου, και στη διαμόρφωση του υπ΄ αριθ. 219/1991 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653 ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» [Οδηγία του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1986 για το συντονισμό των δικαίων των κρατών μελών όσον αφορά τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελματίες)], όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα Π.Δ. 249/93, 88/94 και 312/95 και τον Ν. 3557/2007.

Με πρωταρχικό μέλημα και σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την προώθηση των συμφερόντων των μελών του, την ανάδειξη, κατοχύρωση και ανάπτυξη του επαγγέλματος του Εμπορικού Αντιπροσώπου πάνω σε ορθές και υγιείς βάσεις ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων & Διανομέων Αθηνών (ΣΕΑΔΑ) έχει συνεχή επαφή με τις κυβερνητικές υπηρεσίες, τους κρατικούς οργανισμούς και φορείς καθώς και τα εμπορικά και επαγγελματικά επιμελητήρια.

Για την επίτευξη του σκοπού του ο ΣΕΑΔΑ:
* Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), με 7 μέλη του. Τον Πρόεδρο του Ιωάννη Παπαγεωργάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΄Aλκη Ηλιάδη, τα μέλη του Δ.Σ. Δημήτριο Καραμαλάκο, Γεώργιο Λεούση, Παναγιώτη και Μάρκο Πανέττα και το μέλος του Διονύσιο Σωτηρόπουλο.

* Ο κ. Παπαγεωργάκης είναι Πρόεδρος στα Τμήματα Εξωτερικού Εμπορίου του ΕΒΕΑ για το Βέλγιο, την (Νότιο) Κορέα, την Ταϊλάνδη και την Ταϊβάν. Ο κ. Μάρκος Πανέττας είναι Πρόεδρος στα Τμήματα Εξωτερικού Εμπορίου του ΕΒΕΑ για την Ισπανία και το Ισραήλ. Ο κ. Λεούσης είναι Πρόεδρος στα Τμήματα Εξωτερικού Εμπορίου του ΕΒΕΑ για την Κίνα, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη. Επίσης το μέλος του ΣΕΑΑ κ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος είναι Πρόεδρος στα Τμήματα Εξωτερικού Εμπορίου του ΕΒΕΑ για την Ινδονησία και την Πολωνία.

  • Ο κ. Παπαγεωργάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και συμμετέχει στις εξής επιτροπές: Νομαρχιακή Επιτροπή Τουρισμού-Εμπορίου Αθηνών, Δευτεροβάθμια Επιτροπή Πρωτοδικείου Αθηνών, Επιτροπή ΙΕ” Δ.Ο.Υ. Αθηνών.
  • Ο κ. Άλκης Ηλιάδης είναι Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης (ΕΑΕΕΑ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).
  • Ο κ. Δημήτριος Καραμαλάκος είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων (ΟΣΑΕΑ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
  • Ο κ. Γεώργιος Λεούσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
  • Ο κ. Μάρκος Πανέττας είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς.

* Συμμετέχει, εκ του νόμου, στο ΔΣ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ) με το μέλος του Συνδέσμου κα Φυλίτσα Παγουροπούλου και τον Ταμία του Συνδέσμου κ. Χρήστο Τσούτσουβα.

* Συμμετέχει στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ανεξάρτητων Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων (ΟΣΑΕΑ), της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος, με 4 μέλη του: Τον κ. Δημήτριο Καραμαλάκο ως Πρόεδρο της ΟΣΑΕΑ, τον κ. ΄Αλκη Ηλιάδη ως Γενικό Γραμματέα της, τον κ. Χρήστο Τσούτσουβα ως Ταμία και τον κ. Κωνσταντίνο Αναγνώστου ως μέλος του ΔΣ της ΟΣΑΕΑ.

* Μέσω της Ομοσπονδίας συμμετέχει και εκπροσωπείται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με τρεις αντιπροσώπους – τους κ.κ. Παπαγεωργάκη, Καραμαλάκο και Λεούση – και στη Διεθνή Οργάνωση Εμπορικών Αντιπροσώπων (International Union of Commercial Agents and Brokers – IUCAB) με τον Γενικό Γραμματέα κ. Ηλιάδη.

* Συμμετέχει στη διοργάνωση Πανελληνίων και Διεθνών Συνεδρίων Εμπορικών Αντιπροσώπων. Επίσης συμμετέχει δι’ εκπροσώπου του στην καθιερωμένη από τη Διεθνή ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης “Ημέρα του Εμπορικού Αντιπροσώπου”.

* Συνεργάζεται στενά με τις κυριότερες εμποροβιομηχανικές Οργανώσεις (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων [ΠΣΕ], Σύνδεσμος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. κλπ).

* Παρεμβαίνει τακτικά, μέσω του Προέδρου του και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πάνω στα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στο εμπόριο με ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο και παραστάσεις στους αρμόδιους φορείς.

* Διοργανώνει Ημερίδες και Συναντήσεις για την επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών του πάνω στα επαγγελματικά τους δικαιώματα και την ευθύνη τους κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους βάσει της περί Εμπορικών Αντιπροσώπων ελληνικής αλλά και διεθνούς νομοθεσίας.

* Πραγματοποιεί ετήσια Γενική Συνέλευση κατά την οποία γίνεται διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για τον προηγούμενο χρόνο. Στη Συνέλευση τα μέλη έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και κρίσεις πάνω στα θέματα που τους απασχολούν.

* Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, για την κατάρτιση και επιμόρφωση των υπαλλήλων των επιχειρήσεων μελών του, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση της Σχολής Εμπορικών Αντιπροσώπων, η οποία από το 1962 έως το 1991 παρείχε ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση στους προτιθέμενους να ασκήσουν το επάγγελμα του Εμπορικού Αντιπροσώπου Εισαγωγής και Εξαγωγής. Τονίζεται ότι για την παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών όχι μόνο δεν καταβάλλονται δίδακτρα αλλά οι συμμετέχοντες επιδοτούνται με 5 Ευρώ την ώρα.

* Εκδίδει δισεβδομαδιαίο Ηλεκτρονικό Δελτίο Πληροφοριών με το οποίο ενημερώνει τα μέλη του, για την τρέχουσα δραστηριότητα του Συνδέσμου, τη νομοθεσία και νομολογία περί Εμπορικών Αντιπροσώπων, τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στην επίλυση των θεμάτων που τους αφορούν, και εκφράζει την άποψή του πάνω στα θέματα που ταλανίζουν την ελληνική οικονομία.

* Λειτουργεί την παρούσα ιστοσελίδα, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι έχουν έγκαιρη και άμεση ενημέρωση και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τον Σύνδεσμο και τα μέλη του (Συνέδρια και Εκθέσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, Διεθνείς Συνεργασίες, Εκδηλώσεις, Ημερίδες, Νομοθεσία κλπ).

* Επίσης, στην ιστοσελίδα καταχωρούνται αναζητήσεις συνεργασιών και προσφορές αντιπροσωπειών ξένων οίκων που αποστέλλονται στα γραφεία του Συνδέσμου.