Διοικητικό Σύμβούλιο

Σας πληροφορούμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 5ης  και 6ης  Απριλίου 2017, καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Παπαγεωργάκης

Α” ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Παναγούλιας

Β” ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Αναγνώστου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Άλκης Ηλιάδης

ΤΑΜΙΑΣ: Χρήστος Τσούτσουβας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιχαήλ Κανδαράκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Κάρολος Κωστόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

Πελοπίδας Γεωργιάδης
Δημήτριος Καραμαλάκος
Αλεξάνδρα Κέντρου
Κωνσταντίνος Λεντούδης
Ανδρέας Λεούσης
Μάρκος Πανέττας
Ιωάννης Ρίζος
Σπύρος Σακελλίου

Στις αρχαιρεσίες εξελέγησαν και έντεκα Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής-Εξαγωγής  & Διανομέων, κατά σειρά εκλογής, οι κ.κ. Δημήτριος Καραμαλάκος, Ιωάννης Παπαγεωργάκης, Άλκης Ηλιάδης, Κάρολος Κωστόπουλος, Μιχαήλ Κανδαράκης, Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Κωνσταντίνος Αναγνώστου, Χρήστος Τσούτσουβας, Γεώργιος Παπάζογλου, Παναγιώτης Καραμαλάκος και Σπύρος Σακελλίου.